Ročník 7 Číslo 3 2019

OBSAH :

KOZOŇ, A.
ROZPRAVA O SOCIÁLNOM ZDRAVÍ, CHOROBE A SOCIÁLNEJ PRÁCI

KUSÍN, V. –  ZÁMKOVÁ, V.
INTEGRITA A OSOBNOSTNÍ SVÉBYTNOST SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ – JEJÍ VÝZNAM PRO KARIÉRNÍ RŮST A  OTÁZKY KOMPETENCÍ PŘI ZVLÁDÁNÍ ETICKÝCH DILEMAT

MAČKINOVÁ, M.
VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

MALÍK, B.
O BEZDOMOVECTVE TROCHU INAK

MATULAY, S.
EUTANÁZIA Z POHĽADU KRESŤANSTVA A ATEIZMU

SVOBODA, Z. – MÜHLPACHR, P.
PÉČE O SENIORY V KOMPARATIVNÍM POJETÍ