Ročník 6 Číslo 4 2018

OBSAH

ŠEBESTOVÁ, P.   –  PLAVČAN, P.
MULTIDISCIPLINÁRNY PRÍSTUP V LIEČBE ZÁVISLOSTÍ

MURÁNSKY, M.
PLURALITA MORÁLNYCH KONCEPTOV

MATYŠÁK, P.
SOCIÁLNE VYLÚČENÁ SKUPINA- BEZDOMOVCI

MAREKOVÁ, M.
STARNUTIE OBYVATEĽSTVA AKO CELOSVETOVÝ PROBLÉM

MAČKINOVÁ, M. - OTIENO, V.O.
OBCHODOVANIE S ĽUĎMI

MURÁNSKY, M.
UTILITARIZMUS V KONTEXTE APLIKOVANEJ ETIKY