Supplementum 2020

SUPPLEMENTUM č.1/2020

ANNA LESŇÁKOVÁ - ZUZANA HUDÁKOVÁ - MIROSLAVA ŠUTVAJOVÁ
PODPORA POHYBOVEJ AKTIVITY U SENIOROV

SUPPLEMENTUM č.2/2020

VĚRA ZÁMKOVÁ – MONIKA MAČKINOVÁ
MĚŘENÍ KVALITY POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM A ADAPTACE SENIORŮ V DOMOVĚ PRO SENIORY