Ročník 8 Číslo 3 2020

OBSAH :

KOPINEC,P. 
SOCIÁLNA PRÁCA, SOCIÁLNE MÉDIA A DIGITÁLNA GRAMOTNOSŤ II.

MAČKINOVÁ, M.,  KOPINEC, P.  a  ZÁMKOVÁ, V.
RIZIKOVÝ FAKTOR – COVID 19. CELOSVĚTOVÉ NEBEZPEČÍ, OHROŽUJÍCÍ KVALITU ŽIVOTA NEJEN U SENIORŮ V ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

NESZMÉRY, Š.
SOCIÁLNE PRÁVA A ICH UPLATŇOVANIE V KRÍZOVÝCH SITUÁCIÁCH

PAVLOVIČ, I.
RIZIKÁ SEKUNDÁRNEJ TRAUMATIZÁCIE V POMÁHAJÚCICH PROFESIÁCH

PLAVČAN, P.
MATEMATICKÁ A PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ TIMSS 2007 – 2015

WEISS, P. a MURÁNSKY, M.
VÝZVY PRE SOCIÁLNU PRÁCU AKO SÚČASŤ POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ V KONTEXTE CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA

ŠEBESTOVÁ, P. a PLAVČAN, P.
INTEGRÁCIA PALIATÍVNEJ STAROSLTLIVOSTI A SOCIÁLNEJ POMOCI V KONTEXTE ŠTANDARDOV V DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH PROCESOCH