Ročník 3 Číslo 1 2015

OBSAH :

BAKOVÁ, DANIELA
SÚČASNÝ STAV NEZAMESTNANOSTI V EÚ

ČIKEŠOVÁ, MÁRIA  -  KROPIL, RUDOLF
DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM NA SLOVENSKU – VÍZIA A KROKY POTRENÉ NA JEJ REALIZÁCIU. ČO HOVORÍ BOLONSKÝ PROCES?

MÁNYA, ZSOLT  –  BUJDOVÁ, NATAŠA
KRIS ROMA – CIGÁNSKY SÚD ALEBO SPRAVODLIVOSŤ V RÓMSKEJ KOMUNITE

MATULAY, STANISLAV
PRÁCA S DEMOGRAFICKÝMI A ŠTATISTICKÝMI ÚDAJMI

POLAKEVIČOVÁ, IVANA
BODY IMAGE IN THE MEDIA – SELECTED ASPECTS OF THE PARALELS OF THE MYTH OF BEAUTY

ŠEBESTOVÁ, PETRONELA
SOCIÁLNE PORADENSTVO AKO MULTIDISCIPLINÁRNA ODBORNÁ ČINNOSŤ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB