Ročník 9 Číslo 2 2021

OBSAH :

NÉMETH, H.
ZLEPŠENIE REPUTÁCIE: SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ AKO PREDPOKLAD BUDOVANIA IMIDŽU ORGANIZÁCIE V ÉRE UDRŽATEĽNOSTI

MATULAY, S.
CHUDOBNÉ MASY V SÚČASNEJ BOHATEJ EURO-AMERICKEJ ZÓNE

MIKLÓŠOVÁ, P.  a  J. STANČIAK
FORMY PREVENCIE PRED SEXUÁLNE PRENOSNÝMI OCHORENIAMI

HRADSKÁ, L., KOHÚTOVÁ, K., PLAVČAN, P. a  A.  ŠEVČÍKOVÁ
DOPAD PANDEMICKEJ SITUÁCIE NA PEDAGOGICKÚ PRAX NA FAKULTÁCH PRIPRAVUJÚCICH UČITEĽOV

SIEKEL, A., VODÁČKOVÁ, Z., a  P. PLAVČAN
OLYMPIJSKÉ HRY TOKIO 2020 – PODPORA OLYMPIJSKÉHO ŠPORTU OCHRANA ZDRAVIA ŠPORTOVCOV

MAČKINOVÁ, M. a  P. ŠEBESTOVÁ
ODPORÚČANÉ POSTUPY PRE ODBORNÚ PRAX  ŠTUDENTOV ŠTUDIJNÉHO ODBORU SOCIÁLNA PRÁCA