Ročník 7 Číslo 2 2019

OBSAH :

LESŇÁKOVÁ, A.  -  MAČKINOVÁ, M.
OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ  V ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH

MALÍK, M.  - ŠEBESTOVÁ, P.
AMBIVALENTNÁ POVAHA SÚČASNÝCH MÉDIÍ A ROZSAH MOŽNOSTÍ SOCIÁLNEJ PRÁCE REAGOVAŤ NA ICH PROBLÉMOVÉ DÔSLEDKY  II. časť

MAREKOVÁ, H.
INTERPRETÁCIA VÝSKUMNÝCH ZISTENÍ V OBLASTI PRÍPADOV TÝRANYCH ŽIEN

MASARIK, V. - LESŇÁKOVÁ, A.
VEDENIE ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE V SÚLADE S LEGISLATÍVOU

NESZMÉRY, Š.
SOCIÁLNE PORADENSTVO