Ročník 6 Číslo 3 2018

OBSAH

KOPINEC, Pavol
SOCIÁLNI PRACOVNÍCI PRI PRÁCI V PRAXI S AZYLANTMI

MAČKINOVÁ, Monika – MASARYK, Vladimír – LESŃÁKOVÁ, Anna
POHĽAD NA PRACOVNÚ TERAPIU

MATYŠÁK, Peter
SOCIÁLNE VYLÚČENÁ SKUPINA - BEZDOMOVCI

MURÁNSKÝ, Martin
MODELY ETICKÉHO ROZHODOVANIA

MURÁNSKÝ, Martin
PROBLEMATIKA SLOBODY V APLIKOVANEJ ETIKE

NESZMÉRY, Štefan
POSTAVENIE KOMISIE PRE EURÓPSKE RODINNÉ PRÁVO V SYSTÉME EURÓPSKEHO RODINNÉHO PRÁVA V KONTEXTE JEJ CIEĽOV A OBLASTI PÔSOBENIA

ŠEBESTOVÁ, Petronela
ROZDIEL MEDZI ZÁKLADNÝM A ŠPECIALIZOVANÝM SOCIÁLNYM PORADENSTVOM