Ročník 8 Číslo 4 2020

OBSAH :

LESŇÁKOVÁ, A., ŠUTVAJOVÁ, M., NAVRÁTILOVÁ, H., KOPINEC, P., a ZÁMKOVÁ, V.
METÓDY CANISTERAPIE

MALÍK, B.
ÚSKALIA EMANCIPAČNÉHO PROCESU A ICH RECEPCIA V SOCIÁLNEJ PRÁCI

MAREKOVÁ, H.
TRANSFER ETICKÝCH ASPEKTOV V SOCIÁLNEJ PRÁCI

NÉMETH, H.
ZODPOVEDNÉ RIADENIE PRE NÁSTUP NA CESTU UDRŽATEĽNOSTI A VÝKONNOSTI PODNIKOV

OKECH, V.O., JAKUBCOVÁ, D.,  a Z. KRÁĽOVÁ
AN OVERVIEW OF LITERATURE ON DETERMINANTS OF CHARITABLE GIVING: DONORS’ MOTIVATIONS

MALÍK, B.
FENOMÉNY VOĽBY A ZODPOVEDNOSTI V KONTEXTE SOCIÁLNEJ PRÁCE

TEMIAKOVÁ, D.
PROFESIJNÁ ANDRAGOGIKA AKO TEÓRIA O EDUKÁCII ZAMESTNANCOV A JEJ TEORETICKO-METODOLOGICKÝ KONCEPT

VALENTÍNY, M.
PORADENSKÁ PRÁCA S PREJAVMI ODPORU KLIENTA