Ročník 10 Číslo 2 2022

OBSAH :

SPUCHĽÁK, Ľ. 
DILEMATICKÉ PRIENIKY SOCIÁLNEJ FILOZOFIE LIBERALIZMU, SOCIALIZMU A KRESŤANSTVA

MAČKINOVÁ, M.  -  CHRENKOVÁ KUŠNÍROVÁ, E.
SKÚSENOSTI ŠTUDENTOV S ON LINE VYUČOVANÍM (KVALITATÍVNA VÝSKUMNÁ SYNTÉZA)

KOZOŇ, A.  -  LADICKÝ, B.
VÝCHOVA A SOCIÁLNA PRÁCA V CENTRÁCH PRE DETI A RODINY

SLOVÁČEK, M.  -  MIŇOVÁ, M.
ŠTÚDIA O DIEŤATI A DETSTVE V KONTEXTE MYŠLIENOK MÁRIE MONTESSORIOVEJ

OTIENO, V.O.  –  MAČKINOVÁ , Michaela -  SKALIČANOVÁ, M.
OBCHODOVANIE S DEŤMI, SEXUÁLNE ZNEUŽÍVANIE DETÍ A NELEGÁLNE ADOPCIE AKO SÚČASŤ NELEGÁLNEJ MIGRÁCIE DETÍ

PIVARČIOVÁ, M.A.  –  SELECKÝ, E.
VYUŽITIE MARKETINGOVÝCH NÁSTROJOV NA LEPŠIU PROPAGÁCIU STREDNEJ ŠKOLY

MAREKOVÁ, H.
VÝZNAM SOCIALIZÁCIE V PRAXI SOCIÁLNEJ PRÁCE