Ročník 3 Číslo 2 2015

OBSAH:

BUJDOVÁ, N. – NOVÁK, V. -  ŠEBESTOVÁ, P.
PONÍMANIE OSOBNOSTI A MOTIVÁCIE TERÉNNEHO SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA

HARAJOVÁ, A.
MULTIKULTURALIZMUS – REALITA ČI IDEA?

MAŤAŠOVSKÁ CSEMEZOVÁ, H. -  BAKOVÁ, D.
PODPORA AKTÍVNEHO STARNUTIA SENIOROV V MESTE GALANTA