Supplementum 2013

ŠEBESTOVÁ, P. - MRLLÁK, M.
RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV AKO VÝZNAMNÝ FAKTOR ROZVOJA SOCIÁLNEJ PRÁCE
MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES AS IMPORTANT FACTOR OF SOCIAL WORK’S DEVELOPMENT