Ročník 1 Číslo 1 2013

OBSAH :

CSÁNYI, PETER:
THEORIES OF CENTRAL EUROPEAN POLITICAL ORGANIZATION IN THE INTERWAR PERIOD

KARBACH, ROLF
VÝCHOVA CHARIZMATICKÝCH LÍDROV IS UNIVERSITY EDUCATION ABLE TO DEVELOP „CHARISMATIC LEADERS“

ČAMBÁLIKOVÁ, MONIKA
ZÁUJMOVÉ SKUPINY A REPREZENTÁCIA ZÁUJMOV NA SLOVENSKU: HISTÓRIA, SÚČASNOSŤ, PERSPEKTÍVY

MAMOJKA, MOJMÍR
VNÍMANIE ETIKY V OBCHODNOPRÁVNEJ NORMOTVORBE A V PODNIKATEĽSKEJ PRAXI

BLAHA, ĽUBOŠ
LIBERALIZMUS: SOCIÁLNY ROZMER IDEOLÓGIE SLOBODY

JAŠŠOVÁ, EVA
LINGVISTICKÉ MODALITY