Ročník 8 Číslo 1 2020

OBSAH :

VICTOR OTIENO OKECH
ANALÝZA SPRÁVANIA DETÍ A MLÁDEŽE

MONIKA MAČKINOVÁ
METÓDY VZDELÁVANIA A ROZVOJA PRACOVNÍKOV V PRACOVNOM PROCESE

PETRA MIKLÓŠOVÁ - MONIKA MAČKINOVÁ
MODEL CAF AKO JEDEN ZO SYSTÉMOV KVALITY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

ŠTEFAN NESZMÉRY
UPLATŇOVANIE ZÁKLADNÝCH STRATEGICKÝCH PRINCÍPOV V SOCIÁLNEJ PRÁCI