Ročník 6 Číslo 1-2 2018

OBSAH

LUDVIKOVÁ, P.  –  MORAVČÍKOVÁ, J.
KOMPARÁCIA PREDVOLEBNÝCH KAMPANÍ LIBERÁLNYCH POLITICKÝCH STRÁN VO VYBRANÝCH VOĽBÁCH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A V ANGLICKU

MATULAY, S.
LIMITY SOCIÁLNEJ PRÁCE

DĚD, M.
VYUŽÍVANIE KRESŤANSKÝCH HODNÔT A SVIATKOV V POLITIKE

MAREKOVÁ, H.
ROLA SOCIÁLNEJ IDENTITY A JEJ KONTEXTY V EDUKAČNOM PROCESE

MAREKOVÁ, H.
RELEVANTNOSŤ VÝSKUMU V ZÁVEREČNÝCH PRÁCACH ŠTUDENTOV

MÜHLPACHR, P. -  KOCANDA, M.
PAUPERIZACE SENIORŮ JAKO FENOMÉN POSTMODERNÍ SPOLEČNOSTI

MURÁNSKÝ, M.
KANTOV ODKAZ V SÚČASNEJ  PERCEPCII JEHO ETIKY

MURÁNSKÝ, M.
TRI SÉMANTICKÉ ZDROJE TEÓRIE SPRAVODLIVOSTI

ŠEBESTOVÁ, P.
SPÄTNÁ VÄZBA VO VYUČOVACOM PROCESE

ŠEBESTOVÁ, P.
VEDA A VÝSKUM V ZÁVEREČNÝCH PRÁCACH ŠTUDENTOV VYSOKÝCH ŠKÔL