Ročník 1 Číslo 3-4 2013

OBSAH :

BUJDOVÁ, NATAŠA
EMANCIPÁCIA A RODOVÁ ROVNOSŤ

ČAMBÁLIKOVÁ, MONIKA
REFORMA SOCIÁLNEHO ŠTÁTU A RÓMSKA REFORMA

KOVÁČOVÁ, NATÁLIA
VOLIČSKÉ SPRÁVANIE AKO PREJAV POLITICKEJ PARTICIPÁCIE

TICHÁ, KAROLINA
ROLA MÉDIÍ V PROCESE TVORBY VEREJNEJ POLITIKY