Ročník 11 Číslo 1-2 2023

OBSAH :

BURCL, P.
ZLEPŠENIE ČITATEĽNOSTI A PRAKTICKEJ OPERABILITY AKADEMICKÝCH TEXTOV

ČULENOVÁ, M. – NOWAK, B. – MAČKINOVÁ, M.
DIEŤA V RODINE

PLÁNKA, T.  -  MAČKINOVÁ, M.  - NOWAK, B.
FORENZNÁ SOCIÁLNA PRÁCA V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY

PLAVČAN, P.
PODMIENKY FORMOVANIA INTELEKTUÁLNEHO KAPITÁLU V SÚČASNOM ZLOŽITOM SLOVENSKOM A UKRAJINSKOM SOCIÁLNO-EKONOMICKOM PROSTREDÍ

MAREKOVÁ, H.
MIESTO SOCIÁLNEJ PRÁCE V SPOLOČNOSTI

DROZDOVÁ, S. – MALÍK, B.
LIMITY DEPROFESIONALIZÁCIE SOCIÁLNEJ PRÁCE