Ročník 1 Číslo 2 2013

OBSAH:

JAŠŠOVÁ, EVA
PERSUÁZIA, PRESVIEDČANIE V KOMUNIKÁCII POLITIKOV

MAMOJKA, MOJMÍR ml.
KRÁTKA ÚVAHA NAD STABILITOU PRÁVA V OBCHODNOPRÁVNEJ REGLEMENTÁCII

MASÁR, DUŠAN
ŠVAJČIARSKO AKO PRÍKLAD FUNGUJÚCEJ PRIAMEJ DEMOKRACIE V MULTILINGVÁLNOM ŠTÁTE

MASÁR, DUŠAN
FEDERALIZÁCIA AKO SPÔSOB RIEŠENIA PROBLÉMOV V MULTILINGVÁLNOM ŠTÁTE – PRÍKLAD BELGICKA