Ročník 2 Číslo 2 2014

OBSAH:

BAKOVÁ, DANIELA – JUSKO, PETER
SOCIÁLNE VYLÚČENIE V KONTINUU DLHODOBEJ NEZAMESTNANOSTI - CHUDOBY – BEZDOMOVECTVA

HOLKOVIČ, ĽUBOMÍR
POZNÁMKY K METODOLÓGII SPOLOČENSKÝCH VIED

KOVÁCSOVÁ, JANA
AKÉ SÚ MANTINELY MONITOROVANIA PRÁCE ZAMESTNANCA S FIREMNÝM POČÍTAČOM?

KOVÁCSOVÁ, JANA
PREHLIADKA - POŽIADAVKY EURÓPSKEHO DOHOVORU O OCHRANE ĽUDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÝCH SLOBÔD KLADENÉ NA VNÚTROŠTÁTNU PRÁVNU ÚPRAVU INŠTITÚTU