Ročník 12 Číslo 1 2024

OBSAH :

ANTONÍN KOZOŇ
SOCIAL HEALTH AND DISEASE

MONIKA MAČKINOVÁ - MELINDA ČAKAROVÁ - TOMÁŠ PLANKA - MICHAELA MAČKINOVÁ
SYSTEM THEORIES OF SOCIAL WORK

HERMÍNA MAREKOVÁ
NOVÝ LUKRATÍVNY „ PRIEMYSEĽ“ ALEBO VYKORISŤOVANIE VEDY

ZORA NÉMETH
KULTÚRA AKO PREDPOKLAD UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A TRANSFORMÁCIE SPOLOČNOSTI

MARTIN PECZÁR - PETER PLAVČAN - MATEJ ŠEBESTA
SOCIAL ECONOMY AND VOLUNTEERING BEFORE  THE COVID-19 PERIOD

RASTISLAV TÓTH - TOMÁŠ PLANKA -  MELINDA ČAKAROVÁ
ZÁKLADY SOCIÁLNEJ POLITIKY
SOCIÁLNA POLITIKA V PONÍMANÍ ANTICKÉHO RÍMA A ATÉN