Ročník 2 Číslo 1 2014

OBSAH :

SERZHANOVA, VIKTORIYA
DEVELOPMENT OF THE EUROPEAN LAW STUDIES IN POLAND

KUSÍN, VASIL
FENOMÉN KREATIVITY V SEBAREALIZAČNOM PROCESE OSOBNOSTI ČLOVEKA. (Teoreticko-metodologické reflexie)

ŠEBESTA, MATEJ
LEGISLATÍVNE ZMENY V OBČIANSKOM PRÁVE

MALÍK, BRANISLAV
SOCIÁLNY STRES A  JEHO DÔSLEDKY AKO PRÍLEŽITOSŤ PREŠPECIFICKÚ ANGAŽOVANOSŤ SOCIÁLNEJ PRÁCE

ŠEBOKOVÁ, GABRIELA - ŠUKOLOVÁ,  DENISA -  UHLÁRIKOVÁ, JANA - BAKOVÁ, DANIELA
TEORETICKO-METODOLOGICKÉ OTÁZNIKY SKÚMANIA PROBLEMATIKY BEZDOMOVECTVA