Ročník 10 Číslo 4 2022

OBSAH :

NÉMETH, Z.
GLOBÁLNA ZMENA - HODNOTY PRINÁŠAJÚCE ZMENU - SILA ADAPTÍVNYCH HODNÔT V ROZVOJI

MALÍK, B
ZMENY INTENCIE SOCIÁLNEJ PRÁCE VO VZŤAHU K AKTUÁLNEMU STAVU SPOLOČNOSTI

MAJLÁTH, P. – KAŠICKÝ, F.
VPLYV VÝCHODISKOVEHO PRESVEDČENIA A PSYCHOLOGICKÉ EFEKTY V EDUKÁCII

TÓTH, R.
PANDÉMIA AKO TEST SOCIÁLNEJ POLITIKY

ŠEBESTA, M.
ANALÝZA ZÁKONA O INŠPEKCII V SOCIÁLNYCH VECIACH