Ročník 10 Číslo 3 2022

OBSAH :

NÉMETH, Z.
ORGANIZÁCIA NA CESTE UDRŽATEĽNOSTI: BUDOVANIE A ROZVOJ DYNAMICKÝCH TÍMOV AKO PROAKTÍVNA STRATÉGIA VEDÚCA K ÚSPECHU

MAJLÁTH, P.  – DĚD, M.
PSYCHOLOGICKE A EMOČNE FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE PROCES EDUKÁCIE

JAVORČEKOVÁ, M.  -  MRÁZOVÁ, A.  
VÝSKYT NÁSILIA VOČI ŽENÁM V INTÍMNYCH VZŤAHOCH

KOPINEC, P.
OCHRANA MIGRUJÚCICH DETÍ

CHRENKOVÁ KUŠNÍROVÁ, E. –  MAČKINOVÁ, M.
FOKUSOVÉ SKUPINY, NÁSTROJ PRE KVALITATÍVNY VÝSKUM

OKECH, V.O. – MAČKINOVÁ, M. – KARIAGA, P.A.
A REVIEW ON THE TYPES OF SAVING INCENTIVES FOR VOLUNTARYPENSION PLANS

HUCÍK, Ľ. – MAJLÁTH, P.
DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE V LINGVISTICKEJ PRAXI