Ročník 5 Číslo 1-2 2017

OBSAH

KOZELOVÁ, Stanislava
BEHAVIORÁLNE PREJAVY PRACOVNEJ NESPOKOJNOSTI S ODMENOU ZA VYKONANÚ PRÁCU U ZAMESTNANCOV VEREJNEJ SPRÁVY

CINTULOVÁ, Lucia
VPLYV LIEČBY V PSYCHIATRICKEJ NEMOCNICI HRONOVCE NA ĎALŠÍ ŽIVOT PACIENTOV ZÁVISLÝCH OD ALKOHOLU

DĚD, M.
POLITICKÝ MARKETING SLOVENSKÝCH POLITICKÝCH STRÁN

MAREKOVÁ, Hermína
NEROVNOMERNÉ ROZDELENIE MOCI