Ročník 9 Číslo 4 2021

OBSAH :

DĚD, M.,  a  J. PITOŇÁK
Význam a úloha lokálnych mien pri formovaní finančnej Gramotnosti v podmienkach SR.

KRÁLIK, JÁN
KOMPETENCIE ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY, EFEKTIVITA A KVALITA ICH KONTROLY.

MAČKINOVÁ, M., a M. SKALIČANOVÁ
OBRAZ NEZAMESTNANÉHO V SLOVENSKÝCH MÉDIÁCH

PITOŇÁK, J.
NEDOSTATKY FINANČNÉHO VZDELÁVANIA DOSPELÝCH V PODMIENKACH EDUKAČNÉHO SYSTÉMU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

HODÁKOVÁ, S.
VÝZNAM MENTÁLNEJ HYGIENY V KONTEXTE UNIVERZITNÉHO VZDELÁVANIA BUDÚCICH TLMOČNÍKOV