Supplementum 2015

BAKOVÁ, S.  – HABURAJOVÁ-ILAVSKÁ, L.
KONCEPTY RIEŠENIA  PROBLEMATIKY BEZDOMOVECTVA VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH (INDIA, KANADA, AUSTRÁLIA)
CONCEPTS ADDRESSING HOMELESSNESS IN SELECTED COUNTRIES (INDIA, CANADA, AUSTRALIA)