Ročník 9 Číslo 1 2021

OBSAH :

TÓTH, R.
EURÓPSKE TRIEŠTENIE

SELICKÁ, D.
VPLYV GRAMOTNOSTI NA MLADÝCH ĽUDÍ

NÉMETH, H.
STRATEGICKÉ RIADENIE UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA: STRATEGICKÁ SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ ORGANIZÁCIÍ

MAČKINOVÁ, M. - ZÁMKOVÁ, V. - OTIENO, V.O.
REŠPEKTOVANIE DÔSTOJNOSTI ČLOVEKA – SENIORA

LESŇÁKOVÁ, A. - HUDÁKOVÁ, Z. - ŠUTVAJOVÁ, M. - OTIENO, V.O. ZÁMKOVÁ,V.
PREVENCIA U SENIOROV VO VYŠŠOM VEKU

KOPINEC, P.
MALOLETÍ BEZ SPRIEVODU Z POHĽADU ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI