Ročník 7 Číslo 1 2019

OBSAH :

GÁLLOVÁ, A.
RELIGIOZITA A KVALITA ŽIVOTA SENIOROV V ZARIADENÍ PRE SENIOROV

LESŇÁKOVÁ, A.
ÚROVEŇ EDUKÁCIE   PACIENTA VO FÁZE PLÁNOVANIA PREPUSTENIA Z NEMOCNIČNÉHO ZARIADENIA

MAČKINOVÁ, M.  -  KOPINEC, P.
REKONVALESCENCIA PO PREPUSTENÍ PACIENTA DO DOMÁCEJ STAROSTLIVOSTI

MAREKOVÁ, H.
ETHICAL LIMITS AND ISSUES OF SOCIAL ACTIVITIES

WEISS, P.  -  KUSIN, V.
SOCIÁLNY PODNIK AKO NÁSTROJ SOCIÁLNEJ EKONOMIKY

MALÍK, M.  - ŠEBESTOVÁ, P.
AMBIVALENTNÁ POVAHA SÚČASNÝCH MÉDIÍ A ROZSAH MOŽNOSTÍ SOCIÁLNEJ PRÁCE REAGOVAŤ NA ICH PROBLÉMOVÉ DÔSLEDKY I. časť

ŠEBESTOVÁ, P.
SOCIÁLNA PRÁCA V OBLASTI  VÝKONU DETENCIE

MURÁNSKY, M. –  WEISS, P.
ŠPECIFIKÁ  SOCIÁLNEJ  PRÁCE V PROSTREDÍ ZÁKLADNÝCH ŠKÔL NA SLOVENSKU