Vedecký, recenzovaný, on line elektronický časopis pre problematiku spoločenských a humanitných vied