Redakcia

REDAKČNÁ RADA / EDITORIAL BOARD

PREDSEDNÍČKA / CHIEF EDITOR
doc. PhDr. Petronela Šebestová, PhD.
petronela.sebestova@gmail.com

VÝKONNÝ REDAKTOR / EXECUTIVE EDITOR
doc. PhDr. Hermína Mareková, PhD.
hermina.marekova@gmail.com

ČLENOVIA / MEMBERS
Prof. PhDr. Monika Čambaliková, PhD. (Fakulta verejnej politiky a verejnej správy, Vysoká škola Danubius)
Prof. Dr. Thorsten Eidenmüller, LL.M. (Allensbach Hochschule, Weilburg)
Prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD. (Pedagogická fakulta, UK Bratislava)
Prof.  László Patyán (University of Debrecen, Faculty of Health Department of Gerontology)
Prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc. MBA (Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavská univerzita v Trnave)
Prof. ThDr. PaedDr. František Trstenský, PhD. (Katolícka univerzita v Ružomberku)
Doc. JUDr. Rastislav Funta, PhD. (Fakulta práva J.J., Vysoká škola Danubius)
doc. PhDr. Branislav Malík, CSc.  (Vysoká škola Danubius)
Doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.  (Univerzita Komenského, Bratislava)
PhDr. Marián Děd, PhD. (Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha)
Prof. PhDr. Martin Bílek, PhD. (Praha, Univerzita Karlova, Ped. fakulta)
Doc. Mgr. Barbora Nowak, PhD. (Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Pracy Socjalnej)

RECENZNÉ KONANIE / REVIEWING
Dvojito anonymné (double-blind review). Redakcia nezverejňuje meno recenzenta konkrétneho článku a recenzentovi posiela prácu bez uvedenia autorov.

VYDAVATEĽ / PUBLISHER
Vysoká škola Danubius
Fučíkova 269
925 21 Sládkovičovo